Tag Archives: วัดยานนาวา

ข่าวสารกิจกรรมธรรมะ

  วัดยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การ พระศาสนาแห่งประเทศไทย  และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม   ขอเชิญเรียนเชิญท่านพุทธศานิกชน ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๐๙ รูป เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ รับสมัครกุลบุตรอายุตั้งแต่ ๘ – ๑๕ ปี  บรรพชาเป็นสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ รายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีบรรพชา วันที่ ๒๗ และ ๒๘ … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , , | Comments Off