ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม

วัดมหานาม
ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และร่วมพิธียกเสาเอก
ณ วัดมหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ตรงกับวัน ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙)
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙)
เวลา ๐๙.๓๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่าที่ศาลาการเปรียญวัดมหานาม
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๔๕ น. ได้ฤกษ์ยกเสาเอกศาลาปฏิบัติธรรมร่วมกัน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
และรับประทานอาหารพร้อมกัน
เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมกันถวายผ้าป่าเป็นอันเสร็จพิธี

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญได้ร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าวมา
ขอบุญกุศลตนสร้างถูกทางธรรม โจรไม่นำหนีเราเอาไปเสีย
เพราะหลักเกณฑ์บุญนั้นไม่มีเรี่ย ไม่เสื่อมเสียเหมือนทรัพย์นับอนันต์
พระครูวิสุทธิชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมหานาม ประธานจัดงาน
พระนพดล วชิรวํโส เหรัญญิก
คณะกรรมการวัดมหานามดำเนินงาน
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
“สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดมหานาม”
โดยสามารถบริจาคตามแบบฟอร์มหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: “วัดมหานาม”
ธนาคารธนชาต สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี: ๓๖๓-๒-๑๔๐๘๗-๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พระครูวิสุทธิชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมหานาม เจ้าคณะอำเภอไชโย ๐๓๕-๘๖๖๑๐๓, ๐๘๙-๗๔๔๑๑๑๘
พระนพดล วชิรวํโส (เหรัญญิก) ๐๘๖-๑๒๓๔๒๒๙
Facebook Page :https://www.facebook.com/WadMhaNam
หากต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ติดต่อ เหรัญญิก 0861234229

ที่มา http://www.dhammathai.org/dhammanews/dbview.php?No=221

Posted in News | Tagged , , , , , , | Comments Off

หากปัยจัยมีไม่มาก ขอท่านแม้ร่วมอนุโมทนา ทำบุญด้วยแสงสว่าง ก็ถือได้บุญมาก

ภาพที่เห็นอยู่คือเพดานที่ว่างเปล่า ยังไม่มีการติดดวงไฟไดๆ ของศาลาการเปรียญที่ว่างเปล่า ณ วัดโบสถ์ พัทธสีมา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังรอดวงไฟจากผู้มีใจบุญ ได้ร่วมเข้ามาทำบุญก่อนเข้าพรรษา23 สิงหาคม 2556 นี้
ผมเองตั้งใจทำบุญด้วยแสงสว่าง ดวงไฟ หลอดไฟ สายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ กำลังเงินผมอาจไม่มากนักที่จะจัดสรรได้หมด ขอทำบุญตามกำลัง และตั้งใจบอกบุญนี้ถึงทุกท่านที่ได้คลิกอ่านข่าวนี้
จนถึงบัดนี้ บัญชียังไม่ปรากฏผู้ได ได้โอนเงินมา
ขอแม้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาการทำบุญครั้งนี้ ถึงแม้ยังไม่มีกำลังทรัพย์ได้ ผมก็ภูมิใจที่ท่านได้ถือว่าร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้คับ
ขอตั้งแรงอธิฐานจิต ขอให้การทำบุญในครั้งนี้ เป็นเหตุปัยจัยให้ได้พบแสงสว่าง พลัง ปัญญา สู่พระนิพพานในการครั้งหน้าเถิด

************
แม้ทำบุญด้วยเงินหนึ่งบาท ห้าบาท สิบบาท ถึงแม้อาจจะไม่ใช้เงินจำนวนมากอะไร แต่ทำด้วยใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็ถือว่าได้อานิสงส์ผลบุญมาก
ผมขออนุโมทนา กับผู้ใจบุญทุกท่านด้วยคับ

****************
ผมขอบอกบุญถึงคนไทยทั่วทั้งประเทศว่า ผมกำลังรวบรวมปัจจัย ซื้อหลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ และอื่นๆ เพื่อถวายวัดในการสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ วัดโบสถ์ พัทธสีมา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 ในวันอังคารที 23 กรกฏาคม 2556 (วันเข้าพรรษา) ซึ่งวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่อยู่ในหมู่บ้าน ได้สร้างศาลาการเปรียญมาหลายปีแล้ว ตอนนี้เสร็จประมาณ 80-90% ยังขาดในเรื่องของแสงไฟ
ค่าวัสดุประมาณ 49,000 บาท ค่าแรงประมาณ 40,000 บาท รวม ประมาณ 90,000 บาท (ดวงไฟทั้งหมด 66 ดวง ติดทั้งศาลา) ผมจะรวบรวมเงินทั้งหมด ทุกบาททุกสตางค์เข้าใปในการจัดซื้อวัสดุทั้งหมด ด้วยปัจจัยเท่าที่มี โดยสามารถตรวจสอบจาก สมุดบัญชีเงินฝาก ภาพถ่าย ใบบิลเงินสด และรวมถวายแสงไฟในวันเข้าพรรษาในวันดังกล่าว โดยผมจะแสดงรายละเอียดในทุกขั้นตอน

จึงอยากบอกบุญ ถึงผู้มีจิตศรัทา ทำบุญตามกำลังศรัทธา (แม้ทำบุญด้วยเงินหนึ่งบาท ก็ได้อานิสงส์มากแล้ว) โดยสามารถโอนเงินผ่านทางธนาคารดังนี้
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 215-2-35721-2
ชื่อบัญชี นายจรัญ อ่อนขาว
ธนาคารทหารไทย
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

โดยจะเปิดรับเงินบริจาค ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 กรกฏาคม 2556 เท่านั้นคับ

โดยติดต่อมาที่ผม
อาจารย์ จรัญ อ่อนขาว
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ แฮปปิอิงลิช
19 หมู่ 8 ต.จำปา
อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร 02-8337297
email: jaran.o@sanmina.com
(ตอบ email ทุกฉบับ)
ผมขออนุโมธนาบุญกุศลในครั้งนี้ ทุกๆ ท่านคับ

” นตฺถิ ปญญาสมา อาภา ” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
“ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ที่มา ธรรมะไทย

Posted in News | Tagged , , , , , , | Comments Off

เรียนเชิญร่วมทำบุญมหากุศลใน “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา”

เรียนเชิญร่วมทำบุญมหากุศลใน “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา”

ท่านที่สนใจร่วมทำบุญมหากุศล

สามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้ 1. ติดต่อบริจาคโดยตรง ณ กองอำนวยการ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหา 

เจดีย์พุทธคยา” ในเวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤ
กษ์ โทร 02-280 3413-4 ต่อ 511 หรือ
091-212 5293, 091-212 5294, 091-212 5295
080 315 9822, 080 315 9787
2. โอนเข้าบัญชี ชื่อ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหา
เจดีย์พุทธคยา”

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา (มหาชน) มทร. พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
บัญชีกระแสรายวัน 8803500373 บัญชีออมทรัพย์ 8807060622
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
บัญชีกระแสรายวัน 0203046033 บัญชีออมทรัพย์ 0202737437
3. ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์
บัญชีกระแสรายวัน 2243027889 บัญชีออมทรัพย์ 2246007838
4. ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน
บัญชีกระแสรายวัน 0000275438 บัญชีออมทรัพย์ 020090806488

ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนา กรุณาส่งสลิปการนำเงินเข้าบัญชี
มายังกองอำนวยการโครงการ หรือ Fax มาที่ 02 628 2899 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของท่าน เพื่อโครงการฯ จักได้จัดส่งใบอนุโมทนาให้ท่านเ
ป็นที่ระลึกต่อไป
(หนังสืออนุโมทนาไม่สามารถนำไปห
ักลดหย่อนภาษี)
ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย

ที่มา ธรรมะไทย

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off

สมัครปฏิบัติธรรมเเบบสติปัฏฐาน ๔ (หลักสูตรเบื้องต้น) ตั้งเเต่ 21-25 มิถุนายน 56 นี้

** ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท อุบาสก-อุบาสิกา
ผู้ใคร่ในการปฏิบัติตนให้เข้าถึงพุทธธรรม
ทุกท่านทั่วสารทิศร่วม เข้าปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฎฐาน ๔
<เเบบพองหนอ-ยุบหนอ> อย่างเข้มข้น 
((สอนการปฏิบัติ ตั้งเเต่เริ่มต้น ของการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม …เพื่อเรียนรู้การภาวนาของชาวพุทธ))

ใน “สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา” บริเวณด้านในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
(ณ พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

….. ปฏิบัติธรรมรักษา..กาย..วาจา..ใจ..ของเราให้ใสสะอาด…ด้วยการปฏิบัติธรรมรักาาจิต

โครงการปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ตั้งเเต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2556 (5วัน)**คอร์ตเบื้องต้น**
ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร 

(….พร้อมร่วมรับบุญถวายกุฏิกรรมฐาน ปิดวาจา….เเก่คณะสงฆ์) ดังนี้

……อาณาเขตบริเวณพื้นที่อยู่นอกเขตชุมชน ห่างจากหมู่บ้าน และเป็นสถานที่อันสงบเงียบสัปปายะเหมาะที่จะทำการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเจริญสติ ทำสมาธิภาวนา เพื่อเพิ่มพูลสภาวะธรรมของเราให้มากขึ้น อันเป็นสถานที่ ที่ดำเนินการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา(ตามแบบสติปัฏฐาน ๔) ยุบหนอ-พองหนอ เหมาะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีศรัทธาปรารถณาที่จะฝึกหัดปฏิบัติธรรม
(หลักสูตรเบื้องต้น) อันเป็นการเรียนรู้วิธีการฝึกเดินจงกลม, ฝึกการทำสมาธิ, เรียนรู้การสร้างสติ และสมาธิ อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางแห่งการเข้าถึงสัจจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ในอนาคต และปัจจุบัน

…….โดยเฉพาะอุบาสก-อุบาสิกาสาธุชน ที่อยู่ในเขตบริเวณ จังหวัดพิจิตร , นครสวรรค์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, และจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากพุทธอุทยาน อยู่ในเขตเชื่อมต่อ 4 จังหวัดเบื้องต้นที่กล่าวมาจึ่งทำให้เหมาะแก่การคมนาคมเดินทาง เพื่อเข้ารับการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าสู่ความสงบ เพื่อเป็นสถานที่พักกาย, ผ่อนคลายใจ, ปลูกจิตสำนึกเวิถีเเห่งสติ เสริมสร้างผักดันปัญญาภายในให้เกิดขึ้น ด้วยการปฏิบัติตนท่ามกลางธรรมชาติ

………………..ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมทำจิตใจให้ผ่องใส, ด้วยการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมได้ ในกาลเวลาที่เหมาะสมของท่าน อันจะเป็นการเข้าใจ ในการสร้างสติที่ถูกต้อง เข้าใจการทำสมาธิที่ถูกต้อง
((เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเป็นครั้งเเรก หรือปรารภที่จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรม ตามเเนวทางสติปัฏฐาน ๔ (ยุบหนอ-พองหนอ)

(โครงการปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฏฐาน ๔ (เเบบเข้มข้น) ตลอดปี 2556 

- โครงการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี รับสิ่งดีๆๆวันปีใหม่ ตั้งเเต่วันที่ 29-1 มกราคม 2556
- โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน มกราคม ตั้งเเต่วันที่ 25-29 ม.ค. 56 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ตั้งเเต่วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2556 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน มีนาคม ตั้งเเต่วันที่ 15-19 มี.ค. 56 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตั้งเเต่วันที่ 12-16 เมษายน (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ตั้งเเต่วันที่ 23-29 พฤศภาคม 2556 (7วัน)**คอร์ตเข้มข้น**
- โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมิถุนายน ตั้งเเต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2556 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ตั้งเเต่วันที่ 19-23 กรกฏาคม 2556 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันเม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม ตั้งเเต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2556 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกันยายน ตั้งเเต่วันที่ 20-24 กันยายน (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันปิยมหาราช ตั้งเเต่วันที่ 18-24 ตุลาคม 2556 (7วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธนวาคม ตั้งเเต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2556 ( 9 วัน)**คอร์ตเข้ม**
- โครงการปฏิบัติธรรม ฉลองปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี อธิฐานจิตเเรกเเห่งปี 2557 ตั้งเเต่วันที่ 27-2 มกราคม 2557 (7วัน)**คอร์ตเข้มข้น**

(สามารถสมัครปฏิบัติธรรมตามกำหนดเวลา หรือสมัครล่วงหน้าก่อนได้ เพื่อให้เเน่ใจว่าจะไม่เต็มก่อน 1 โครงการรับสมัครเเค่ 50 ท่านเท่านั้น)–สำหรับคอร์ตเข้มข้นจะต้องเข้าอบรมครบจำนวนวันเพื่อการเข้าถึงการปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังเเละได้ผลน่าพอใจจากการปฏิบัติธรรม

ร่วมบูชาปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสติ เสริมสมาธิ ควบคุมใจ ให้สะอาด ผ่องใส
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เเละครอบครัว ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวร ด้วยสมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรม

ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติ ภาวนา (ยุบหนอ-พองหนอ) แบบเข้มข้น
……ด้วยการสมัครเข้ารับ การอบรม ปฏิบัติธรรมเเบบเข้ม. ปฏิบัติเเบบ 5-7 วัน
อันจะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก เพื่อสร้างบารมีธรรม เพื่อฝึกการใช้สติ สมาธิ เจริญปัญญาวิปัสสนา

จึงขอเชิญผู้ใคร่ในการเข้าถึงพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเข้าถึงด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเอง

…….ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ ในวันจาตุรงคสันนิบาตร โดยย่อเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ว่า +ละความชั่ว +ทำความดี +ทำจิตใจให้ผ่องใส เเค่นี้ เราก็สามารถรู้ตื่นเบิกบานใจเมื่อเข้าถึงพุทธธรรมได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยผลบุญจากการเเสวงหาพระธรรมด้วยการปฏิบัติ ธรรมสร้างสติในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม อย่างมีสติรู้ตัว ทั่วพร้อมอยู่ในกายเพื่อเพิ่มพูลสติให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท

(สามารถโทรศัพท์ลงชื่อลงทะเบียนสมัครเข้ารับอบรม
จองล่วงหน้าถึง 20 มิถุนายน 2556
ตั้งเเต่ เวลา 10.00 – 18.00 น.
(โทรเเจ้งเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติธรรม. 080-0744869) 

เเจ้งรายละเอียด ดังนี้ต่อเจ้าหน้าที่

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เเละประสงค์เดินทางกับรถศูนย์หรือส่วนตัว
อีกทั้งเเจ้งประสงค์ว่าจะเข้าอบรมกี่วัน 3, 5 วัน, 7 วัน หรือ หรือประสงค์ร่วมบุญในพิธี…ก็ตามสมควร
(การปฏิบัติที่จะเห็นผลได้ชัดเจนนั้น จะต้องเข้าอบรมปฏิบัติอย่างน้อยต้อง 5 วัน, 7 วัน, 9 วัน )

หรือลงชื่อสมัครที่อีเมล์ศูนย์

โดยเเจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวนผู้เข้าอบรม
เเละบอกว่าประสงค์จะขึ้นรถตู้ของศูนย์ หรือนำรถมาส่วนตัว
ที่ เจ้าหน้าที่ หรือส่งที่อีเมล์ ทางศูนย์จะติดต่อเพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้ง
e-mail = ……lamphongdhamma@hotmail.com…..

((การเดินทางมายัง “สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา” ))

สามารถขึ้นรถ ประจำทาง จากนครวรรค์ ให้ขึ้นรถประจำทาง จากบขส. นครวรรค์
ขึ้นรถสาย < นครวรรค์สวรรค์ – พิจิตร> หรือ <รถนครสวรรค์-พิษณุโลก> รถมีตลอดวัน
ถ้ามาจากพิษณุโลก ให้ขึ้นรถสาย < พิษณุโลก – พิจิตร> หรือ < พิษณุโลก-นครสวรรค์>
ถ้ามาจากกำแพงเพชร ให้ขึ้นรถสาย < กำแพงเพชร-พิจตร> ลงแยกปลวกสูง ต่อรถประจำทาง พิจิตร – นครสวรรค์

รถทุกสายจะผ่าน “พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว” หลักกิโลเมตร ที่ 80 (ระหว่างนครสวรรค์ ไป พิษณุโลก)
กรณีไม่มีรถส่วนตัวประสงค์จะขึ้นรถศูนย์ให้เเจ้งด้วยเพื่อการจัดเตรียม

((อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา))

1.ได้บุญสูงสุดในพระพุทธศาสนา
2.เป็นทางเเห่งการบรรลุธรรมได้มากที่สุด
3.ได้เริ่มเรียนรู้พระพุทธศาสนา ด้วยการนำหลักธรรมตามคำสั่งสอนมาฝึกฝนปฏิบัติจริง
4.ได้ละคลายทางความเห็นผิดในการดำเนินชีวิต
5.ได้เเนวทางเดินที่ถูกต้องตามเเบบมรรค-หนทางเเห่งการดับทุก
6. ได้ละบาปอย่างบางที่ได้ทำไว้ให้หายไป-หรือบาปอย่างหลักจะเบาบางลง
7. ลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตให้เบาบางลง-เพิ่มความสำเร็จเเก่ชีวิต-การงาน-ครอบครัว-ด้วยอานุภาพเเห่งเมตตาภาวนา
8.เป็นจุดเริ่มต้นเเรกๆในการศึกษาธรรมที่ดีที่สุด
9.ทำให้มีอายุยืนด้วยอานุภาพเเห่งบุญ
10.สามารถรู้กฏเเห่งกรรมคือสามารถระลึกได้ว่าเคยกระทำกรรมใดมาด้วยสติเเล้วเเก้ให้เขาอโหสิกรรม
11.มีอายุยืนการที่เราได้ปฏิบัติธรรม..ทำให้เราได้นำสติออกมาใช้มากขึ้น.ชีวิตก็ไม่ประมาท–เราจะรักตัวเองมทากขึ้น–เมื่อเรารักตัวเองมากขึ้นสุขภาพร่างกายเราก็อายุยืน–ด้วยธรรมโอสถ–
12.เป็นการตอบเเทนพระคุณบิดามารดาได้ดีที่สุด-เรพราะการส่งบุญจากภาวนาได้บุญมาก
เป็นต้น นี่เป็นส่วนหนึ่งในอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม เท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมาขณะเข้าอบรมภาวนา

1.ศรัทธาในการปฏิบัติเเละจิตใจอ่อนโยน
2.การเคารพในกฏระเบียนของศูนย์
3.เครื่องใช้ส่วนตัว
4.ชุดขาว 2 หรือ 3 ชุด ผู้หญิงมีสไบด้วย –ถ้าไม่มีเเจ้งซืิ้อที่ศูนย์ก่อน–

ตารางกำหนดการปฎิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ 

(หมายเหตุ . ในกรณีถ้าหากไม่สามารถเข้ารับการอบรมสามที่สมัครได้ต้องแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมที่เจ้าหน้าที่ ก่อน 2 วัน)
เพื่อสะดวกในการจัดสถานที่แก่ผู้เข้าอบรมภาวนา รักษาใจ การปฏิบัติธรรม

(((((ตารางการขึ้นรถตู้ของศูนย์))))))
วันที่ 21 มิถุนายน 2556
เวลาในการเดินทาง เเละสถานที่ขึ้นรถ (สอบถามเจ้าหน้าที่).
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ((มีรถรับส่งฟรี))…. เเล้วเเต่จะร่วมทำบุญช่วยค่าโดยสาร

สำหรับผู้โดยสารขึ้นรถประจำศูนย์ให้เดินทางขึ้นรถตามที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเเจ้ง
(เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน. 080-0744869)

(((ตารางการเข้าอบรมภาวนาในโครงการ)))) 

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ตั้งเเต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2556 (5วัน)**คอร์ตเบื้องต้น**

วันที่ 21 มิถุนายน 2556

เวลา 09.00-19.00 น. ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมปฎิบัติธรรม, ข้อปฎิบัติในการเข้าอบรม
ที่จุดลงทะเบียนผู้เข้าอบรม ภาวนา ณ อาคารลงทะเบียน /รับศีล ๘

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2556

เวลา 04.00 น. สวดมนต์เช้า เจริญภาวนา
เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 น. รับศีล 8 (รอบ2), สมาทานกรรมฐาน ,ฟังข้อวัตรระเบียบการอบรมปฏิบัติธรรม
เวลา 10.00 น. เรียนวิธีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเบื้องต้น

((ปฏิบัติภาวนา 4 ช่วงเวลา ต่อ 1 วัน))
1.ช่วงเช้า 05.00 น.
2. ช่วงสาย 09.30 น.
3. ช่วงบ่าย 13.00 น.
4. ช่วงค่ำ 19.30 น.

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2556

เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เวล ๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เจริญสติภาวนา (ช่วงเช้า)
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา (ช่วงสาย)
เวลา ๑๑ .๐๐ น. รับประทานอาหาร โรงทาน
เวลา ๑๒.๐๐ น. (พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่างมีสติ)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนา (ช่วงรอบ บ่าย)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. อาบน้ำ, ชำระร่างกาย, ทำกิจกรรมจิตอาสา (ดูเเลความสะอาดบริเวณศูนย์)
เวลา ๑๘.๑๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นเเปล, ฟังบรรยายธรรมะ (แนวทางปฏิบัติ)
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา(ช่วงรอบ เย็น)
——————–(พักผ่อน)——————————

วันที่ 25 มิถุนายน 2556

เวลา 08.00 น. ตักบาตรพระอาหารเเห้ง (ทางศูนย์เตรียมข้าวสวยให้ทุกวัน)
เวลา 09.00-10.00 น. กล่าวคำถวายสังฆทานเครื่องใช้เเละ ทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์
————- เเละกล่าวคำขอขมา-ลาศีล 8 -รับใบประกาศเกียรติบัตร ——————

…… {เดินทางกลับบ้านโดยรถส่วนตัว-หรือรถตู้ศูนย์ }……….

กิจกรรมพิเศษ…. 

- ทุกเช้าเวลา 08.00 น. สามารถตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ได้ทุกวัน(ทางศูนย์เตรียมข้าวสวยให้ฟรี)
- วันสุดท้ายของโครงการร่วมถวายผ้าป่าบำรุงสถานที่ เเละ ถวายสังฆทานเครื่องใช้
- ถวายสังฆทานต้นไม้..เจ้าภาพต้นไม้ต้นล่ะ 3500 บาท รับ 100 ต้น วันสุดท้ายของการอบรม

ผู้เข้าปฏิบัติธรรมสามารถร่วมกิจกรรมบุญได้ ดังนี้ คือ 

1.ถวายสังฆทานต้นไม้เพื่อปลูกเป็นร่วมในสวนป่าปฏิบัติธรรมได้ —รับ ๑๐๐ ต้น ต้นล่ะ ๓,๕๐๐ บาท

2. ร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ในเขตสังฆวาส… จำนวน ๒๐ หลัง
(เนื่องจากพระภิกษุ…ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับสาธุชน…กำลังขาดเเคลนเป็นอย่างมาก..
เพราะสาธุชนที่เข้าอบรมมากขึ้นตลอดปี)

4. ร่วมทำบุญสมทบกองทุนสร้าง “องค์พระพุทธเจ้าทรงจักพรรดิ์ ” (พระประธานหอสวดมนต์)

***จองหรือสอบถามการทำบุญที่เบอร์ศูนย์***

ศูนย์ประสานงานศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม (สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา)
ติดต่อสอบถาม การสมัคร หรือถามทางกับ เจ้าหน้าที่ : โทร. 080-0744869

ที่มา ธรรมะไทย

Posted in News | Tagged , , , , , , , | Comments Off

ปลวกขึ้นศาลา หลวงปู่นิล

วัดครบุรี(หลวงปู่นิล อิสุสาริโก) ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยสร้างกระเบื้องมุงหลังคาศาลาการเปรียญวัดครบุรี(สร้างหลังคามุงชีวิตให้ร่มเย็น เพื่อเป็นทุนเอาไว้ชาติหน้าเป็นกำไลชีวิตในชาตินี้). บูชากระเบื้องตามกำลังศรัทธา.
กระเบี้ยงเขียวแผ่นละ 19 บาท
กระเบี้ยงเหลืองแผ่นละ 15 บาท
กระเบื้องแดงแผ่นละ 11 บาท
ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี วัดครบุรี
สาขา ครบุรี
เลขที่บัญชี 321-2-43497-1
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์
087-427-9118
089-571-4488

ที่มา ธรรมะไทย

Posted in News | Tagged , , , , , , | Comments Off

ตารางกิจกรรมอบรม และ ปฏิบัติธรรมตลอดครึ่งปี 2556 ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

ตารางกิจกรรมอบรม และ ปฏิบัติธรรมตลอดครึ่งปี 2556
ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
………………………………………………………………………
หลักสูตรเดือน มิถุนายน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
12-14 มิ.ย. ค่ายอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
14-15-16 มิ.ย. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
16 มิ.ย. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
21-22-23 มิ.ย. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
23 มิ.ย. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
28-29-30 มิ.ย บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน) / งานประจำปีวัดไผ่เหลือง
30 มิ.ย เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )

หลักสูตรเดือน กรกฏาคม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
5-6-7ก.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
7 ก.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
8 ก.ค. อบรม “จิตใสใจสบาย” (13.30-16.30 น.) ชมรมผู้สูงอายุบ้านรัตนาธิเบศร์ 100 ท่าน
9 ก.ค. อบรมเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยพุทธธรรม -ประชาชนตำบลบางรักพัฒนา 500 ท่าน
11 ก.ค. อบรมเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยพุทธธรรม -ประชาชนตำบลบางรักพัฒนา 500 ท่าน
12-13-14 ก.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
14 ก.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
19-20-21-22-23 ก.ค. วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน (วันอาสาหฬบูชา-เข้าพรรษา-สาธุชนทั่วไป )
26-27-28 ก.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
28 ก.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )

หลักสูตรเดือน สิงหาคม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
2-3-4 ส.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
4 ส.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
6 ส.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ ” ภิกษุสงฆ์ โภชนาดี ชีวียั่งยืน ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี”
(พระภิกษุสงฆ์ เครื่อข่ายชมรมปิ่นโตสุขภาพ และประชาชนทั่วไป)
9-10-11-12 ส.ค. วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน (วันแม่แห่งชาติ- สาธุชนทั่วไป)
16-17-18 ส.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
18 ส.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
23-24-25 ส.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)

หลักสูตรเดือน กันยายน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
6-7-18 ก.ย. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
8 ก.ย. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
13-14-15-16 ก.ย. วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน
19 ก.ย. ประกวดปิ่นโตสุขภาพ ” ภิกษุสงฆ์ โภชนาดี ชีวียั่งยืน ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี”
20-21-22 ก.ย บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
22 ก.ย. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
27-28-29 ก.ย บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
29 ก.ย เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )

หลักสูตรเดือน ตุลาคม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
4 ต.ค. ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ “ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี
4-5-6 ต.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
6 ต.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
11 -12- ต.ค. อบรมคุณธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาด้วยพุทธธรรม ครั้งที่ 1
นักเรียนชาย/หญิง โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม จำนวน 200 คน
13 ต.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
17-18 -19-20 ต.ค. วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน

หลักสูตรเดือน พฤศจิกายน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
1 พ.ย รับสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ รุ่น 2 ปีที่ 2 จำนวน 30 ท่าน)
1-2-3 พ.ย. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
3 พ.ย. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
8 -9-10 พ.ย. อบรมคุณธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาด้วยพุทธธรรม ครั้งที่ 2
เยาวชนทั่วไป ระดับอายุ 13-15 ปี จำนวน 120 ท่าน
14-15 -16-17 พ.ย. วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน
28-29-30 พ.ย. อบรมคุณธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาด้วยพุทธธรรม ครั้งที่ 3
เยาวชนทั่วไป ระดับอายุ 16-18 ปี จำนวน 120 ท่าน

หลักสูตรเดือน ธันวาคม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
4 – 5 ธ.ค. อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อแห่งชาติ )
5 – 20 ธ.ค. อบรมพระนวกะเฉลิมพระเกียรติ
26-27-28-29-30-31ธ.ค วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน
31 ธ.ค. สวดมนต์ข้ามปี
…………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเหตุ : ร่วมกิจกรรมอบรม ปฏิบัติธรรม หรือเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมต่างๆ
สามารถติดต่อสอบถามกิจกรรมต่างๆได้ที่ :ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง
โทร 02 921 2128 โทรสาร 02 921 2128
หัวหน้าโครงการ ; 087 883 2544
ชมกิจกรรมที่ : www.watphailuang.com
ส่งข้อความที่ : vipassana-sati@hotmail.com
dhamma-jarik@hotmail.com

ที่มา : ตารางกิจกรรมอบรม และ ปฏิบัติธรรมตลอดครึ่งปี 2556 ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ ๓ องค์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน์ พระอานนท์

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ ๓ องค์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน์ พระอานนท์ ประดิษฐานประจำอุโบสถ ณ วัดชมภูคีรีธาราม(วัดท่าใต้) ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2556 (แรม 5 ค่ำ เดือน8)
เวลา 15.19 น. ประกอบพิธีเททองหล่อพระ
ติดต่อทำบุญได้ที่ พระครูอนุกูลสังฆการ (เจ้าอาวาสวัดชมภูคีรีธาราม)
โทร081-1779797 , 087-8099905

ที่มา http://www.dhammathai.org/webboard/dbview.php?No=2881

Posted in News | Tagged , , , , , , , | Comments Off

ส่องกล้องมองคำว่า”ทุกข์”

Image

ส่องกล้องมองคำว่า”ทุกข์”


“ความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นความทุกข์ทางใจนี้ เป็นเพราะว่าเรามองดูปรากฏการณ์ในชีวิตด้วยความไม่ชัดเจน”

“ยังไม่สนใจธรรมะ เพราะชีวิตยังไม่มีทุกข์”

คนจำนวนมากคิดเช่นนี้ เพราะคำว่า “ทุกข์” นั้นฟังดูเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสในชีวิต ทั้งที่ความจริงแล้ว ความหมายของคำนี้ในธรรมะของพุทธศาสนามีความละเอียดอ่อนยิ่งนัก หากศึกษาจริงๆ แล้วจะรู้สึกทึ่งและอัศจรรย์ใจในอัจฉริยภาพของตัวผู้ค้นพบยิ่งนัก

จะรู้สึกอย่างไรหากบอกว่าในทุกๆ จังหวะและท่วงทำนองของการดำเนินชีวิตมีทุกข์แฝงอยู่ทุกขณะ

ไม่รู้จัก-อย่ารีบบอกว่าไม่มี

อย่าเพิ่งเถียงถ้ายังไม่ได้คำอธิบายในเรื่องนี้ของ ดร.ระวี ภาวิไล ที่ส่องกล้องมองดูคำว่าทุกข์ได้ละเอียดไม่แพ้การส่องกล้องดูดาวบนท้องฟ้าเลย

“คำว่าปัญหากับความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาใช้แทนกันได้ คำว่าปัญหาเป็นคำสมัยใหม่ เราจะพิจารณาได้ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าปัญหานี้คือ ความทุกข์นั่นเอง แต่เวลาพูดความทุกข์จะดูเหมือนหนัก พูดคำว่าปัญหาเป็นเรื่องทันสมัย แล้วเราจะพบว่าสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือ ความไม่สะดวกสบายที่ทนได้ยากนั่นเอง

“ตามที่บอกว่าชีวิตเป็นความทุกข์เป็นปัญหานั้น ไม่ใช่ว่าการกล่าวเช่นนั้นเป็นการมองโลกในแง่ร้าย แต่เป็นการกล่าวถึงสภาวะที่เป็นจริงในชีวิตของเรา”

ไม่เชื่อลองฟังต่อไปได้

“นับตั้งแต่เรารู้สึกตัวลืมตาขึ้นวันหนึ่งๆ จะพบปัญหาที่ต้องแก้ถัดกันไป แก้ปัญหานั้นปัญหาใหม่ก็เข้ามาเรื่อย ถ้าจะสังเกตตั้งแต่เช้า ปัญหาทำอย่างไรเราจะมาถึงที่ทำงานได้โดยเรียบร้อย แม้เมื่อถึงที่ทำงานเราจะพบปัญหารออยู่บนโต๊ะ จะต้องแก้อันนั้นอันนี้เรื่อยไป ชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้

“ปัญหาหรือความทุกข์ทางกายนี้เป็นส่วนหนึ่ง แต่ส่งที่น่าจะสังเกตได้ก็คือว่า ส่วนใจมันพลอยไปกับกายมากน้อยแค่ไหน ทั้งที่ส่วนใจก็มีความทุกข์ทางใจอยู่แล้ว คือความเศร้าโศก ความคับแค้นใจ ซึ่งส่วนของจิตใจนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะความทุกข์ทางกายทำให้เกิด หรืออาจเกิดแม้ความทุกข์ทางกายไม่มีก็ได้

“นับเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนในสาเหตุ และสาเหตุเหล่านี้ทางพฤติกรรมสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเกิดขึ้นมาอย่างไร แล้วก็รู้หนทางที่จะบรรเทามันลงไป”

ในบรรดาความทุกข์ที่แบ่งออกเป็นทางกายและทางใจนั้น อ.ระวีบอกว่า

“ความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น แล้วเราจะพบว่ามนุษย์ได้สร้างกลไกขึ้นทั้งในตัวเองและสังคม ทำให้เกิดความกดดันและความทุกข์ทางใจขึ้น โดยคนส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามไป หรืออาจจะมองไม่เห็น มันก็กลายเป็นปัญหาหรือเป็นทุกข์ ความทุกข์ทางใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่การอบรมและการฝึกฝนใจสามารถทำให้มันระงับไปได้”

ความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น-เป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นวันหนึ่งๆ คนเราทุกข์ทางใจไปโดยสิ้นเปลืองไม่ใช่น้อย

บอกแค่นี้คงไม่ทำให้คิ้วที่ขมวดอยู่คลายออกไปได้ ต้องรับรู้การแจกแจงปฏิบัติการของสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เสียก่อน

ทุกข์กาย-ทุกข์ใจแน่

กายไม่ทุกข์-ใจทุกข์ไปล่วงหน้า

“ตัวอย่างความพัวพันระหว่างทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจที่อาจจะได้พบกันในชีวิตประจำวัน สมมุติว่าเราเป็นเด็กไม่สบายแล้วไปหาหมอ หมอบอกว่าเราเป็นไข้หวัด ต้องฉีดยา ถ้าเด็กคนนั้นเคยฉีดยามาหนหนึ่งแล้ว พอบอกต้องฉีดยาอีกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาทันที ความทุกข์ที่ได้รับฟังว่าต้องเอาเข็มมาแทงลงไปในเนื้อ ในขณะนั้นทุกข์ทางกายยังไม่ได้เกิด แต่ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นแล้ว อาจจะเริ่มมีอาการเป็นทุกข์ เริ่มน้ำตาคลอ พอหมอเอาเข็มฉีดยาดูดยาออกมาจากหลอดก็เริ่มจะมีความทุกข์ทางกายบ้าง แต่ไม่เจ็บ น้ำตาไหลได้

“เราเป็นผู้ใหญ่รู้สึกแต่คงไม่ถึงกับน้ำตาไหล เห็นหมอทำอย่างนั้นเราก็เริ่มรู้สึก หมอเอาเข็มฉีดยามาบีบยาให้ยามันไล่ แล้วก็เอามาจรดลง แล้วลองนึกทบทวนดูว่าเรารู้สึกอย่างไร จะรู้สึกไม่สบายใจ หมอเริ่มกดเข็ม บางครั้งเราก็มอง บางครั้งเราก็ไม่อยากมอง ลองมองดูและลองพิจารณาดูตอนที่เข็มมันจรด ความทุกข์ทางกายยังไม่เกิดขึ้น แต่เรามีความไม่สบายใจ พอหมอกดเข็มเข้าไปในเนื้อเรา นึกว่าเราเจ็บ แต่ที่จริงถ้าเราเพ่งใจลงไปในขณะเข็มกดลงไปในเนื้อ จะพบว่ามันยังไม่เจ็บ ความทุกข์ทางกายยังไม่มี แต่เมื่อเข็มมันลงไปลึกพอประมาณแล้ว และเมื่อหมอเริ่มกดยาเข้าไป ความเจ็บมันจะมี

“ถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบัน เจ็บที่แล้วไปอย่าไปนึกถึงมันอีก เจ็บที่กำลังเจ็บดูมัน เจ็บที่ยังไม่มา อย่าเพิ่งไปเจ็บก่อน เราจะพบว่าความเจ็บได้เป็นทุกข์ก้อนใหญ่ที่เราจะต้องแบกไว้ แต่ความเจ็บนั้นมันเป็นชั่วขณะๆ พอหมอถอนเข็มออกแล้วขยี้ตอนนั้นเราจะเจ็บมากชั่วขณะ แล้วก็จะชา แต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นจะรู้สึกว่าความเจ็บจริงๆ กับความที่ใจเราเป็นทุกข์มันปนเปกันไปหมด ไม่รู้ส่วนไหนเป็นทุกข์ทางกาย ส่วนไหนเป็นทุกข์ทางใจ

“ถ้าเป็นเด็ก เด็กจะร้องก่อนเข็มจะถูก เมื่อถูกเข็มแทงก็ร้องลั่น พอหมอถอนเข็มออกก็ยังร้องอยู่ เพราะโกรธหมอ นี่คือตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเพื่อให้เห็นกลไกของสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์”

“ความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นความทุกข์ทางใจนี้ เป็นเพราะว่าเรามองดูปรากฏการณ์ในชีวิตด้วยความไม่ชัดเจน ทำอย่างไรจะเห็นสภาวะชัดเจน ทำอย่างไรจะรู้ทัน”

โจทย์นี้หาคำตอบได้ไม่ยาก!

คอลัมน์ ร้อยเหลี่ยมพันมุม


โดย วีณา โดมพนานคร

มติชนรายวัน วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10487

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off

((รับเจ้าภาพ)) สร้างพระประธาน ๑ องค์ เเละพระอัครสาวก ทั้งสององค์ ((ได้บุญมาก)) เพื่อประดิษฐานประจำ สวนป่าปฏิบัติธรรมห้วยขาเเข้งวิปัสสนา

-ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระประธาน เเละพระอัครสาวกเบื้องขวา-เบื้องซ้าย-
ประจำสวนป่าปฏิบัติธรรม ห้วยขาเเข้ง- อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (สวนป่าธรรมชาติ)

…ซึ่งในขณะนี้มีความประสงค์จะได้สร้างองค์พระประธาน เเละพระอัครสาวกทั้งสองพระองค์ คือพระสารีบุตรเเละพระโมคคัลลาน่ะ เพื่อประดิษฐาน ในบริเวณ สวนป่าปฏิบัติธรรมของ ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรม
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเป็นที่ยึดเหนี่่ยวจิตใจของเหล่าโยคีนักปฏิบัติธรรม ซึ่งเเสวงหาความสุขทางใจ
อันเป็นเเนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงเเสวงหาซึ่งสัจจธรรมเเล้วหลุดพ้น ข้ามวังวนเเห่งวัฏฏะ สังสารได้

….ดังนั้น เพื่อให้สถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะในเขตสวนป่าปฏิบัติธรรมได้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ ในการเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนา อย่างสมบูรณ์ จึ่งดำริที่จะได้สร้างองค์พระประธาน เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ให้ตั้งมั่น มุ่งมั่น ซึ่งนับวันจะมีโยคีนักปฏิบัติธรรม มากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดทั้งปี ในการทำความดีปฏิบัติธรรม ต่อไปให้เกิดมรรค-ผล ในปัจจุบันเเละอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยการฝึกหัดอบรมปฏิบัติตามเเบบอย่างสติปัฏฐาน ๔ คือให้ฝึกมีสติในฐานที่ตั้งของสติ ๔ อย่าง คือ มีสติในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม

…ด้วยเหตุอันเป็นบุญนี้ จึงขอเชิญสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในกุศลทุกท่าน ร่วมบุญเพื่อเป็นเกียรติเเก่ วงศ์ตระกูล เเละเป็นบุญเเก่ตัวเราเองเเละคนที่เรารัก ให้ได้มีส่วนในบุญที่จะเกิดจาก การกราบไหว้ ปฏิบัติธรรม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ บุญจากการสือต่ออายุ อุบาสก-อุบาสิกา -โยคี นักปฏิบัติธรรม เเละบุญอีกมากอันจะเกิดจากการสร้างองค์พระประธาน เเละพระอัครสาวกทั้งสององค์

((สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างองค์พระประธาน ประจำสวนป่าปฏิบัติธรรม เเละพระอัครสาวก ได้ดังนี้))

1.เป็นเจ้าภาพหลักอุปถัมภ์ สร้างองค์พระประธาน ๑ องค์ (ปางตรัสรู้)
อุปถัมภ์หลักสร้างทั้งหมด อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ติดชื่อเจ้าภาพเเละคณะเป็นเกียรติสูงสุดใต้ฐานองค์พระประธาน เบื้องหลัง)

2.เป็นเจ้าภาพหลักอุปถัมภ์สร้างองค์พระอัครสาวก เบื้องขวา พระสารีบุตร (ผู้มีปัญญามาก)
อุปถัมภ์หลักสร้างทั้งหมด อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้าง ๕๐,๐๐๐ บาท
(ติดชื่อเจ้าภาพเเละคณะเป็นเกียรติสูงสุดใต้ฐานองค์พระอัครสาวก เบื้องหลัง)

3.เป็นเจ้าภาพหลักอุปถัมภ์สร้างองค์พระอัครสาวก เบื้องซ้าย พระโมคคัลลาน่ะ (ผู้มีฤทธิ์มาก)
อุปถัมภ์หลักสร้างทั้งหมด อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้าง ๕๐,๐๐๐ บาท
(ติดชื่อเจ้าภาพเเละคณะเป็นเกียรติสูงสุดใต้ฐานองค์พระอัครสาวก เบื้องหลัง)

หรือสำหรับผู้ปรารถณาในบุญ ร่วมสมทบกองทุนร่วมสร้างองค์พระประธานเเละพระอัครสาวก ดังนี้

๑.เจ้าภาพร่วม ๑ กองทุน กองทุนล่ะ ๕,๐๐๐ บาท (รับ ๑๐ กองทุน)
๒.เจ้าภาพร่วมทำบุญร่วมสร้างองค์พระประธาน ตามกำลังทรัพย์

((ระยะการดำเนินงาน))

กำหนดเสร็จ ก่อนวันออกพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2556 นี้
หรือระยะเวลา ๕ เดือน

((ขั้นตอนการก่อสร้าง))

-สร้างฐานองค์พระ
-ปั้นองค์พระประธาน
-ปั้นองค์พระอัครสาวกเบื้องขวา-เบื้องซ้าย

((ขนาดหน้าตักองค์พระประธาน 99 นิ้ว))

((กำหนดงานบุญ วางศิลาฤกษ์))
-ก่อนเข้าพรรษา 2556 นี้

((กำหนดฉลององค์พระประธานเเละพระอัครสาวก))
-หลังวันออกพรรษา 2556 นี้

สำหรับเจ้าภาพร่วมสร้างองค์พระประธานทุกท่าน

รับพระมหาจักพรรดิ์(สีขาวประดับมุขเต็มองค์) หน้าตัก ๕ นิ้ว สำหรับบูชาตั้งโต๊ะหมู่ ที่บ้าน ๑ องค์

((อานิสงส์การอุปถัมภ์สร้างองค์พระประธาน))

…ในวัฏฏังคุลีชาดก กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล ถวายนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่า “บุรุษสตรีผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากร กระทำรูปเปรียบจำลองพระพุทธองค์ ขึ้นไว้ จะได้ประมาณอานิสงส์เช่นไรพระพุทธเจ้าข้า”

สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณ การที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้

ในอดีตกาล มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ กุลภัทรกุมาร ไดัชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง ระหว่างทางเขาเห็นพระพุทธปฏิมากรทำด้วยดินเหนียวองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอาราม ในป่าชัฏ พระพุทธปฏิมากรนั้น มีนิ้วพระหัตถ์หักไปนิ้วหนึ่ง จึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อย ปั้นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรณ์ให้เต็มบริบูรณ์ทั้ง ๕ นิ้ว แล้วเอาเงิน ๕ กหาปนะ ให้หญิงทาสีคนหนึ่ง คอยปฏิบัติรักษา พระพุทธปฏิมากรนั้น และให้มูลค่าประทีป เทียน แลมาลา ของหอม สำหรับบูชาพระปฏิมากรนั้นด้วย ครั้นบูชาแล้ว จึงตั้งความปรารถนาด้วยว่า “อานิสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขรณ์นิ้วพระหัตถ์นี้ ขึ้นชื่อว่าข้าศึกศัตรูทั้งปวง อย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิด”

นับแต่นั้นมา ข้าศึกศัตรูและ ร้ายทั้งหลายทั้งหลาย แม้แต่งู ตะขาบ และแมลงป่อง เป็นต้น ก็มิได้กล้ำกลายกุลภัทรกุมาร เมื่อตายไปได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ พากันหนีหมด เมื่อปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี เทพบุตรซึ่งเป็นบริวารพันหนึ่งก็มาเกิดในครรภ์ของภรรยาพวกอำมาตย์ เมื่อประสูติพระกุมารแล้ว ในกาลนั้น ทั้งหลายมีช้าง แลม้าเป็นต้น แม้จะดื้อเพียงใด เมื่อพระราชกุมารยกนิ้วพระหัตถ์ชี้มาในกาลใด เหล่านั้นก็ซวนเซล้มลงพระราชกุมารจึงได้พระนามว่า “วัฏฏังคุลีราชกุมาร”

เมื่อได้ครองราชย์เป็น “พระเจ้าวัฏฏังคุลีราชโพธิ ” ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลย ตั้งมั่นอยู่ในศีล ในกาลนั้นพระยาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันจักไปชิงราชสมบัติ ของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช เพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่า เลย คงได้เมืองมาโดยง่ายเมื่อยกทัพมาประชิดเมืองของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช พระองค์เพียงชี้นิ้วพระหัตถ์ พวกพระยาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานพาหนะและหกล้มระเนระนาด พระยาร้อยเอ็ดจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศราชของพระโพธิ สมเด็จพระทศพลจึงตรัสพระคาถาว่า บุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปนั้น จะได้เป็นพระอินทร์ ๘ ครั้ง จะได้เป็นสมเด็จบรมจักรพรรดิ ๘๐ ชาติหรือ ๑๐๐ ชาติ จะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ ผลแห่งการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธรูปนั้น ไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตย ประมาณไม่ได้ บุคคลผู้ก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยปีติเลื่อมใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนาน ผู้ปลูกมหาโพธิ์ นรชนผู้บวชตน นรชนผู้สร้างพระปฏิมากร นรชนสามจำพวกนี้ จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้…..

อานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับ พระธรรม คำสอน เป็นกุศลดังนี้

1. อกุศลกรรม ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
3. เจ้ากรรมนายเวร ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน เมื่อได้รับ ส่วนบุญ ไปแล้วก็จะเลิก จองเวร จองกรรม
4. เหล่า ยักษ์ ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
5. จิตใจสงบ ราศี ผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพ ยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้ เกิด เป็นชายเพื่อ บวช
9. พ้นจากมวล อกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟัง ธรรม จาก พระอริยะเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จ โพธิญาณ
ฯลฯ…
หลวงพ่อตอบ:

1) สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัปป์ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัปป์……..(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)….

2) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า”การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก” เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด……

3) ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นพระอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน (หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)……

4) การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง (หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา)…….

5) การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี “ความเห็นตรง เห็นถูกแท้” เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

((อานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป))

โดย..พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมฺโม แห่ง วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี)

พระพุทธรูป หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่าพระรูปของพระพุทธเจ้า การสร้างพระพุทธรูปจะมีอานิสงส์อย่างไรบ้าง? การสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์มากมายหลายประการ เหลือที่จะนับจะประมาณได้ จะขอยกมาแสดงไว้ในที่นี้แต่พอเป็นตัวอย่าง หรือพอเป็นแนวทางเท่านั้นคือ
ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการคือ
๑) ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน หมายความว่า ผู้นั้นต้องเอาพระพุทธรูปไปถวายพระสงฆ์ไว้ในวัดใดวัดหนึ่ง เพื่อให้ภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาได้กราบไหว้สักการะบูชา และก่อนที่จะได้ถวายตัวเองก็ต้องบริจาคเงินสร้างหรือเช่ามาแล้วนี้เป็นทานมัยกุศลชั้นต้น ต่อมาก็มีการเฉลิมฉลองอีก ตัวเองก็บริจาคจตุปัจจัยไทยทานถวายพระทำบุญ นี้เป็นทานมัยกุศลชั้นที่ ๒ ถึงแม้ว่าจะสร้างไปไว้ที่บ้านเพื่อสักการะบูชา ก็ต้องปฏิบัติในทำนองเดียวกันนี้ ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญทานมัยกุศลไปด้วย
๒) ศีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล หมายความว่า ก่อนแต่จะทำการถวายทานหรือถวายพระพุทธรูป เจ้าภาพก็ต้องสมาทานศีลเสียก่อน ศีลที่สมาทานคราวนี้เกิดขึ้นเพราะการสร้างพระพุทธรูปเป็นปัจจัย ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูป จึงชื่อว่าได้บำเพ็ญศีลมัยกุศลไปด้วย
๓) ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา คำว่าภาวนานั้นมีสองอย่างคือ สมถภาวนา ๑ วิปัสสนาภาวนา ๑ การได้เห็นพระพุทธรูปด้วยตาได้กราบได้ไหว้ด้วยกาย ได้เปล่งวาจาระลึกถึงพระพุทธคุณ ใจก็น้อมนึกไปตาม ว่าผู้นั้นได้เจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน จัดเป็นสมถกรรมฐานเป็นมหากุศล ตายด้วยจิตดวงเดียว อย่างต่ำต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ อย่างกลางสามารถไปเกิดในสวรรค์ อย่างสูงสามารถไปสู่พระนิพพานได้ ดังพระปิติมัลละเถระเป็นตัวอย่าง คือพระเถระนั้นได้กวาดลานวัดแต่เช้าตรู่ ได้เห็นพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้า ซึ่งเทวดานฤมิตนั้นขึ้น พอท่านเห็นก็เกิดปีติแล้วยกปีติขึ้นพิจารณา เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญภาวนากุศลไปด้วย
๔) อปจายนมัย บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญโดยคุณ โดยวัย โดยชาติ การไหว้พระพุทธรูป ไหว้พระสงฆ์ หรือไหว้ผู้แก่กว่า ชื่อว่าได้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญอปจายนมัยกุศลไปด้วย
๕) ไวยาวัจจมัย บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ หมายความว่า ในการสร้างพระพุทธรูปนั้น จะต้องอาศัยคนเป็นจำนวนมาก การวิ่งเต้นช่วยกันในงานหล่อพระในงานฉลองพระ เป็นต้น ถือว่าเป็นมหากุศลมีผลไม่น้อย เช่น พระเจ้าจันทปัชโชติ พระไวยาวัจจกเถระ เป็นตัวอย่างดังนี้คือ
ก. พระเจ้าจันทปัชโชติ ได้ช่วยนายรับบาตรพระมาใส่อาหารและนำกลับไปถวายพระ ปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน และปรารถนาให้มียานพาหนะดี เดินทางได้วันละหลายๆ โยชน์ และปรารถนาให้ตนมีอำนาจวาสนามาก ครั้นตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่า พระเจ้าจันทปัชโชติสมความปรารถนา
ข. พระไวยาวัจจกเถระ ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสี ท่านเป็นผู้ช่วยเหลือในกิจการของวัดและได้ช่วยเหลือในงานทำบุญต่างๆ ตายจากชาตินั้นได้ไปเกิดในสวรรค์ จุติมาเกิดเป็นพระราชาได้ออกบวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แตกฉานในปฏิสัมภิพาทั้ง ๔ ได้วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญไวยาวัจจมัยกุศลไปด้วย
๖) ปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ หมายความว่า ผู้ที่ได้สร้างพระพุทธรูปจำเป็นอยู่เองที่จะบอกญาติสนิทมิตรสหายให้ทราบ เพื่อร่วมอนุโมทนาในการฉลองพระ การถวาย เป็นต้น นอกจากนั้นยังจะต้องอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย ท่านผู้มีพระคุณ เทพบุตร เทพธิดา เป็นต้นอีก ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญปัตติทานมัยกุศลไปด้วย
๗) ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ หมายความว่า เมื่อผู้สร้างพระพุทธรูปได้บอกบุญแจ้งข่าวแก่ญาติมิตรแล้ว ญาติมิตรเหล่านั้นก็จะต้องพากันอนุโมทนาต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อผู้อื่นมาอนุโมทนาท่านเจ้าภาพก็พลอยปลื้มปีติอนุโมทนาสาธุการตอบอีก การปฏิบัติอย่างนี้ จัดเป็นมหากุศลด้วยกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญปัตตานุโมทนามัยกุศลไปด้วย
๘) ธัมมัสวนมัย บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม หมายความว่า ในการสร้างพระพุทธรูปนั้น เจ้าภาพบางคนก็ได้นิมนต์พระไปสวดชะยันโต เจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรม และเจ้าภาพบางคนได้พิมพ์หนังสือธรรมแจกเป็นธรรมทานในงานฉลองพระ เป็นต้น การปฏิบัติเช่นนี้ ชื่อว่าได้ให้ธรรมเป็นทานด้วย ตัวเองและผู้ได้มาร่วมงานก็ได้ฟังธรรมไปด้วย ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูป จึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธัมมัสวนมัยกุศลไปด้วย
๙) ธัมมเทสนามัย บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม หมายความว่า การที่พระสงฆ์ได้มาสวดมนต์สวดชะยันโต หรือแสดงธรรมนั้น ก็เพราะเจ้าภาพเป็นผู้อาราธนามา นี้ชื่อว่าเจ้าภาพได้บุญอันสำเร็จจากการแสดงธรรมแล้ว ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูป จึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธัมมเทสนามัยกุศลไปด้วย
๑๐)ทิฏฐุชุกัมม์ การทำความเห็นให้ตรง หมายความว่า กุศลนั้นมีอยู่ ๔ ชั้นคือ
๑.กุศลชั้นกามาวจร ได้แก่ มหากุศลต่างๆ มีการสร้างพระพุทธรูป ถวายทาน สร้างศาลา ฟังธรรม แสดงธรรม เป็นต้น
๒.กุศลชั้นรูปาวจร ได้แก่ การเจริญสมถกรรมฐาน เช่น พุทธานุสสติ เป็นต้น
๓.กุศลชั้นอรูปาวจร ได้แก่ การเจริญอรูปกรรมฐาน ๔ มีอากานัญจายตนะ เป็นต้น
๔.กุศลชั้นโลกุตตระ ได้แก่ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทานในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงเห็นถูกแท้ เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย
๑.ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท
๒.ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่าเป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย

ขอขอบคุณที่มาจากเว็บ http://board.palungjit.com

ดูสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ fackbook…. “สวนป่าธรรมชาติ ห้วยขาเเห้งวิปัสสนา”

((สามารถสอบถามรายละเอียดการทำบุญได้)) 

โทร.087-007-8607
www.dhammadee.com
e-mail…..lamphongdhamma@hotmail.com

((ดำเนินโครงการโดย))

ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าห้วยขาเเข้งวิปัสสนา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เเละศูนย์พุทธบริษัทสากล สาธุชนอุบาสก-อุบาสิกา สาธุชนทุกท่านร่วมเป็นคณะดำเนินงาน

ขอโมทนากุศลกับสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรม ในบุญที่มีเจตนาปรารถนาร่วมบุญจัดสร้างองค์พระประธานโดยถ้วนหน้ากัน ขอให้ท่านได้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเทอญ

 

ที่มา ธรรมะไทย

Posted in News | Tagged , , , , , , , | Comments Off

วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย กทม

ขอเชิญร่วมทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน

เนื่องใน วันวิอัฎฐมีบูชา

ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ ๑ มถุนายน ๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖)

—————–
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์วัดสุวรรณาราม ทั้งวัด และญาติโยม ทำวัตร- เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๙. ๓๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย โดย…พระราชปริยัติเวที (หลวงพ่อสุชาติ ป.ธ.๘ )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน เวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
ฉะนั้น จึงขอเชิญญาติโยมวัดสุวรรณาราม ร่วม และรักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพระพุทธศานาโดยพร้อมเพรียงกัน
โดย..พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร

ที่มา ธรรมะไทย

Posted in News | Tagged , , , , , , , | Comments Off